Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanNahlédnutí do sbírek

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
Nahlédnutí do fotoarchivu Muzea Kroměřížska

Celý článekMAX ŠVABINSKÝ: ERYNIE 1894/1895, PASTEL
Dílo M. Švabinského

Celý článekZ DÍLEN VELKOMORAVSKÝCH KLENOTNÍKŮ
Velkomoravský šperk z Litenčic.

Celý článekCO ODKRYLY VÝKOPY VE ZTRACENÉ ULICI
I kanály mají svou zajímavou historii.

Celý článekNÁLEZ BRONZOVÉ ZÁUŠNICE Z KROMĚŘÍŽE
Významný doklad o minulosti města a životě jeho obyvatel v raném středověku.

Celý článekMECHANICKÝ BETLÉM
Ojedinělý mechanický betlém z Prusinovic.

Celý článekFOTOGRAFIE Z POZŮSTALOSTI SPISOVATELKY MARIE VON EBNER-ESCHENBACH, ROZENÉ HRABĚNKY DUBSKÉ Z TŘEBOMYSLIC
Pozůstalost Marie von Ebner-Eschenbach, rozené hraběnky Dubské (13. 9. 1830 Zdislavice na Kroměřížsku – 12. 3. 1916 Vídeň), rakouské spisovatelky moravského původu.

Celý článekBRONZOVÝ SEKEROMLAT Z HRADISKA
Honosná pravěká zbraň a symbol moci.

Celý článekPĚSTNÍ KLÍN Z KAROLÍNA (nejspíš produkt z „dílny“ neandertálského člověka)
Jeden z nejhezčích nalezených předmětů svého druhu na našem území.

Celý článekPAMÁTKY NA I. SVĚTOVOU VÁLKU. MAČKY A SNĚŽNICE POUŽÍVANÉ JOSEFEM ZAPLETALEM Z KROMĚŘÍŽE PŘI VOJENSKÉ SLUŽBĚ V TYROLSKU.
Ojedinělé vojenské památky z 1. světové války, tragický osud jejich uživatele.

Celý článekCECHOVNÍ DŽBÁNY
Zajímavá kolekce cechovních džbánů z Kroměříže.

Celý článekRENESANČNÍ ŽIDLE "SGABELLO"
Nejkrásnější kus sedacího nábytku v depozitáři Muzea Kroměřížska je právě tato renesanční židle.

Celý článekANTIKA VE SBÍRKÁCH MUZEA KROMĚŘÍŽSKA
Velmi vzácná kolekce drobného užitého antického umění.

Celý článekBAROKNÍ DENDROLOGICKÝ HERBÁŘ
Skutečný skvost z botanické sbírky Muzea Kroměřížska.

Celý článekNAHLÉDNUTÍ DO SBÍREK
Zajímavé sbírkové předměty

Celý článekPředchozí
{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014