Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanMECHANICKÝ BETLÉM

Umístění: Etnografická podsbírka


Shrnutí: Ojedinělý mechanický betlém z Prusinovic.


Betlémy, spojené s vánočním zvykoslovím, jsou specifickou součástí lidové kultury. Zobrazení Kristova narození bylo původně prezentováno prostřednictvím církevních institucí a od konce 18. století se těšilo zájmu v městském i venkovském prostředí. Betlémy vznikaly z různých materiálů, mívaly různé podoby a vyráběny byly manufakturně i lidovými tvůrci.

 

Betlémářství bylo nejvíce rozšířené v horských oblastech a ve městech s bohatou řemeslnickou a hornickou tradicí. Jednotlivá výrobní centra se od sebe odlišovala výchozím materiálem, ze kterého byl betlém zhotoven. Všeobecně se dá říct, že ani v bohatých agrárních oblastech, jako je na střední Moravě Haná, se výroba betlémů nerozvinula a potřebu kryly betlémy kupované. V tomto je mechanický betlém, který představujeme, ojedinělý.

 

Jedná se o mechanický betlém z roku 1959 autorů J. Bařinky a F. Tvrdoně, který byl původně instalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích. Celkem 3,5 m dlouhá a 1,5 m vysoká konstrukce vyobrazuje betlémské město, okolní krajinu a jeskyni, nechybí modrá nebesa. Mechanismus uvádí do pohybu některé figurky, větrný a vodní mlýn. Součástí betlému je celkem 40 figurek.

 

Betlém bývá k vidění každoročně během vánočních svátků ve foyer Muzea Kroměřížska.

 

 

Autor textu: Mgr. Markéta Hnilicová

 

 {C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014