Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých TěšanCYRILOMETODĚJSKÝ VELEHRAD V ZÁMKU CHROPYNĚ

Místo konání: Zámek Chropyně

Zveřejněno: 22.March.2018


Shrnutí:


Cyrilometodějský Velehrad

 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo v roce 2013 k oslavám 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu putovní výstavu nazvanou Cyrilometodějský Velehrad.

Autoři výstavy, prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí katedry církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, a PhDr. Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea, přibližují návštěvníkům nejprve období Velké Moravy a zejména působení cyrilometodějské misie. Pozornost věnují také tzv. „velehradské otázce“ – polemice, kterou mezi sebou vedli moravský historiograf Beda Dudík a zemský archivář Vincenc Brandl a po nich řada dalších historiků a archeologů ohledně určení lokalizace velkomoravského Veligradu, která dodnes není spolehlivě vyřešena.

Větší část výstavy je věnována historii Velehradu, a to nejen cisterciáckému klášteru, založenému v roce 1205, ale zejména Velehradu jako centru dialogu mezi východními a západními Slovany s jedinečným intelektuálním akcentem teologicko-historickým a mezinárodním. Velehradské poutě vynikaly od 19. století svým všeslovanským zaměřením ve smyslu jazykovém, kulturním a náboženském.


Výstava je přístupná v zámku Chropyni od 7. 4. 2018. Výstava potrvá do 30. 9. 2018.{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014