Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých Těšan



KONFERENCE OSOBNOST A MĚSTO

Místo konání:

Zveřejněno: 7.October.2019


Shrnutí:


Dne 3. 10. 2019 v našem muzeu proběhla konference OSOBNOST A MĚSTO, pořádaná Moravským zemským archivem - Státním okresním archivem Kroměříž ve spolupráci s  Muzeem Kroměřížska, Knihovnou Kroměřížska a Městem Kroměříž. Konference se zúčastnilo asi 80 účastníků z řad odborné veřejnosti i zájemců o historii, včetně studentů kroměřížských středních škol. Příspěvky jednotlivých přednášejících byly velmi zajímavé a inspirující a celá konference probíhala v příjemné atmosféře našeho muzea.

Podívejte se s námi na fotografie a ještě jednou děkujeme všem zúčastněným.







{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014