Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých Těšan

Chropyně - zámecká galerie

PŘÍRODA RUKOU ČLOVĚKA MĚNĚNÁ

Zámek Chropyně

1. 5. - 29. 9. 2019

Výstava pomyslnými přívěsky navléká na nit času složité soužití člověka a přírody, které trvá víc než 8 tisíc let. Přiblíží návštěvníkům měnící se vztah člověka a přírody od období paleolitu až po ranný středověk, přičemž zohlední pohled archeologie i přírodních věd. Představí zajímavou část archeologických a přírodovědných sbírek Muzea Kroměřížska, které na zámku Chropyně nebyly dosud k vidění. Vystaveny budou předměty denní potřeby i kultovního charakteru, doplněny dermoplastickými preparáty ze zoologických sbírek a rostlinami využívanými člověkem (bylinky, obilniny, barvířské rostliny).

 

Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si vyrobit předměty inspirované archeologickými nálezy nebo přírodním materiálem např. šperky z hlíny nebo ze dřeva.

Výstava bude přístupná  do 29. 9. 2019.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Město Chropyně a Muzeum Kroměřížska

ve spolupráci s Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích

Vás zvou na výstavu

 

PANENKY V KROJÍCH

z dílny Františky Hany Garlíkové

a dalších autorek

 

25. května – 1. září 2019

Zámek Chropyně

 

Otevřeno od úterý do neděle

v době provázení od 9., 10., 11., 13., 14., 15. a 16. hodin

 

Paní Františka Hana Garlíková (nar. 1920) začala v sedmdesáti letech podnikat - oblékla panenky do krojů ze všech koutů republiky a ty jsou teď k vidění na Zámku Chropyně až do konce prázdnin. Její kolekce tvoří základ výstavy, ale lze na ní spatřit i panenky v krojích od jiných autorek. Na výstavě uvidíte přes 50 těchto krojovaných panenek a jejich „mužských“ protějšků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014