Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých Těšan

Dům čp. 6 - Klimečkovo

Obydlí venkovského řemeslníka a drobného zemědělce vzniklo na konci 18. století. Potvrzuje to datace na trámu ve světnici, kde je čitelný rok 1789. Dům je postaven z nepálených cihel, krytý sedlovou střechou s došky. Stěny má ohozeny hliněnou omítkou a obíleny, podrovnávka je dobarvena sazemi. Dům sloužil majiteli i jako sedlářská dílna.