Akce
a výstavy
Historie ukrytá
pod dlažbou města
Památník
Maxe Švabinského
Rymice
lidové stavby
Zámek
Chropyně
Větrný mlýn
u Velkých Těšan

Dům čp. 62 - Potůčkovo

Dům, který vlastnil bohatší domkař, což je patrné na jeho vnitřním vybavení. Datace na trámu ve světnici je z roku 1798. Uzavřená zástavba vymezuje prostor kolem malého dvorku. Na obytnou část domu navazuje výměnkářská světnička, kůlna a chlévy. Shlédnout můžete dřevěné pračky, které jsou umístěné v jedné části domu.


{C
opyright:Muzeum Kroměřížska & Jiří Novák
} 2014